Menu

Szafarze nadzwyczajni

Posługa szafarza nadzwyczajnego znana była już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Do praktyki tej Kościół powrócił po Soborze Watykańskim II. W Polsce nadzwyczajni szafarze sprawują posługę w kilku diecezjach. Posługa ta wznowiona została głównie po to, by umożliwić chorym i starszym ludziom częstsze przyjmowanie Ciała Pańskiego w domach oraz by ułatwić wiernym przyjmowanie Komunii Świętej w kościołach. Jak się jednak okazuje szafarze nadzwyczajni to nie tylko osoby roznoszące Komunię Świętą. Ich działania niejednokrotnie wybiegają poza ustalone ramy.

Szafarza do posługi mianuje biskup udzielając mu misji kanonicznej na okres jednego lub trzech lat. Poza posługą w parafii zobowiązani są do corocznych rekolekcji i uczestnictwie w dniach skupienia.

W naszej parafii szafarzem nadzwyczajnym jest:

pan Paweł Skonieczny

Szafarze z archidiecezji gnieźnieńskiej na dniu skupienia w Gnieźnie 11 XII 2010.

Szafarze nadzwyczajni na dniu skupienia w PWSD w Gnieźnie 11 XII 2010.

Dzień skupienia szafarzy nadzwyczajnych naszej archidiecezji - 15 XII 2007

Koniec dnia skupienia to wizyta u Abp. Henryka Muszyńskiego, rozmowa, jego błogosławieństwo i oczywiście widoczne tu zdjęcie pamiątkowe. Adam stoi 17 od lewej (blisko Abp.), Robert robił to zdjęcie.