Menu

Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Trzydziesta Rocznica Śmierci 1981-2011

03.08.1901r. Urodzony w Zuzeli nad Bugiem.
03.08.1924r. Święcenia kapłańskie
04.03.1946r. Biskup lubelski
16.11.1948r. Arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, Prymas Polski
02.02.1949r. Ingres do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie
29.11.1952r. Kreacja kardynalska
1953-1956 r. Więziony
26.08.1956r. Jasnogórskie Śluby Narodu
28.05.1981r. Zmarł

Boże , źródło wszelkiej świętości spraw, prosimy Cię , 
aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.

Dziękujemy :
-za jego życie
-za jego heroiczną wiarę
- za jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Chrystusowego
- za jego miłość do Kościoła
- za to , że Ojczyznę miłował bardziej niż własne serce 
- za jego szacunek i miłość dla każdego człowieka 
- za  obroną praw ludzkich 
-za to , że uczył umiejętności przebaczania wrogom, zwyciężania zła dobrem
- za jego miłość do Matki Chrystusowej
- za zawierzenie Maryi wolności Kościoła i Narodu.