Menu

Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej 22.04.2011

W Wielki Piątek, zgodnie z wielowiekową tradycją, Kościół nie sprawuje Eucharystii. Ołtarz ma być zupełnie obnażony: bez krzyża, świeczników i obrusów. Liturgia składa się z 4 części: liturgii słowa, adoracji Krzyża, Komunii Św. i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Po liturgi śpiewaliśmy ostatnie w tym roku Gorzkie Żale. Zdjęcia poniżej:

Procesyjne wejście na Liturgię.

Oddajemy cześć Panu Jezusowi zamknietemu w ciemnicy.

Początek liturgii, którą celebruje ks. kanonik Tadeusz Gawroński.

Liturgia słowa zaczęla się od czytania proroka Izajasza i czytania z listu do Hebrajczyków.

Męka Pana Jezusa według św. Jana.

W kazaniu ks. kanonik mówiąc o Krzyżu św. zwrócił m.in. uwagę, że czcimy Tego, który był na krzyżu, a nie kawałek drewna.

Początek adoracji Krzyża św., wnosił go ks. proboszcz Rafał Wnuk.

"Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata..."

Kolejno adorujemy Chrystusa na krzyżu.

Za chwilę Ciało Chrystusa powędruje na ołtarz i zacznie się Komunia św.

Przygotowanie do procesji do Grobu Pańskiego.

Ks. kanonik niesie Ciało Chrystusa.

Procesja w kościele, tzw. długą trasą.

Ks. Przemysław umieszcza Ciało Chrystusa nad Grobem Pańskim.

Tegoroczny Grób Pański. Adoracja po liturgii trwała do 23.00.