Menu

Wigilia Paschalna w Wielką Noc 23/24.04.2011

Ta wielkanocna liturgia rozpoczęła się przed kościołem poświęceniem ognia. Płomień tego ognia wniósł ks. proboszcz do kościoła, potem śpiewał Orędzie Paschalne na cześć Chrystusa zmartwychwstałego, którego symbolizuje paschał płonący poświęconym ogniem. Następną część uroczystości stanowiła Liturgia Słowa Bożego, z wieloma kolejnymi czytaniami, a po niej – Liturgia Chrzcielna, w czasie której ks. proboszcz błogosławił wodę chcielną i odnowilismy przyrzeczenia z naszego chrztu. Ostatnia część, to Liturgia Eucharystyczna. Na wielkanocną liturgię przynieśliśmy świece. Wigilia Paschalna jest nie tylko główną uroczystością świąt Zmartwychwstania, ale również najważniejszą liturgią całego roku. Zakończyła się ona procesją rezurekcyjną wokół kościoła i odspiewaniem "Ciebie Boga wysławiamy..." Całą uroczystość zakończyliśmy o 23.40 pokazem ogni sztucznych. Dziękujemy za liczny udziału w świętowaniu Wielkiej Nocy. Poniżej zdjęcia z uroczystości.

Ognisko płonęło już na pół godziny przed Wigilią Paschalną.

Rozpoczyna się obrzęd święcenia ognia, od którego będzie zapalony paschał.

Ks. mówi słowa "Chrystus wczoraj i dziś, Alfa i Omega, do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie, przez wszystkie wieki wieków. Amen".

Ks. Rafał zapala paschał od poświęconego ognia.

Wchodzi procesja z paschałem, wierni kolejno odpalają przyniesione świece.

Ks. proboszcz zaraz osadzi paschał. Wtedy dopiero zapalane są światła w kościele.

Wierni z zapalonymi świecami.

Rozpoczyna się Liturgia Słowa.

Pierwsze czytanie.

Po pierwszym czytaniu psalm w wykonaniu Moniki.

Księża obecni na Wigilii Paschalnej 2011 - ks. Przemysław, ks. Rafał i ks. kan. Tadeusz i kilku z ministrantów naszej parafii.

Drugie czytanie czyta pani Anna.

Daniel z Agnieszką śpiewają psalm po drugim czytaniu.

Trzecie czytanie czyta Jan.

Adam śpiewa psalm.

Czytanie w wykonaniu Jakuba.

Kolejny psalm śpiewa Daria.

Kolej na Krzysztofa.

Czytanie z Pisma św. czyta pan Konrad, należący do Towarzystwa św. Wojciecha.

Tym razem Agnieszka śpiewa psalm solo.

Psalm śpiewa Joanna.

Ważna chwila - pan Piotr zapala świece na ołtarzu od płomienia paschału.

Po ciszy Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty - znów pojawia się dźwięk dzwonków, śpiewamy "Chwała na wysokości..."

Czyta Mateusz.

Ewangelię głosi ks. Przemysław.

Kazanie wygłosił ks. proboszcz Rafał.

Litanię do Wszystkich Świętych śpiewa Adam i kleryk Łukasz (ma w tym roku 8 maja święcenia diakonatu).

Liturgia Chrzcielna

Zaczyna się liturgia chrzcielna - kapłan błogosławi wodę w chrzcielnicy.

Najmłodsi ministranci.

Ołtarz ubrany, ministranci przygotowują go do Eucharystii.

Liturgia Eucharystyczna

Zaczyna się Liturgia Eucharystyczna.

Bardzo dużo wiernych przyjęło Pana Jezusa podczas Wigilii Paschalnej.

Pan Piotr przygotowuje wystawienie Najświętszego Sakramentu przed procesją.

Lektorzy "w blokach startowych" przed procesją.

Procesja Rezurekcyjna

Formuje się Procesja Rezurekcyjna.

Policja pilnowała porządku podczas procesji.

Za chwilę błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Kończy sie Wigilia Paschalna.

Na schodach prócz służby liturgicznej wielki głośnik grający "Mesjasza" Haendel'a.

Po pokazie sztucznych ogni - oklaski za piękne widowisko.