Menu

Biały Tydzień 9 - 13 V 2011

Dzieci które przyjęły pierwszą Komunię św. w niedzielę 8 maja, spotykały się w nastepnym tygodniu na Mszy św. o godzinie 18.00, po której to Mszy św. było jeszcze dodatkowe (prócz tego o 20.30) nabożeństwo majowe. Poniżej kilka zdjęć z pierwszego dnia "Białego Tygodnia" tj. poniedziałku 9 maja.

Cieszymy się, że tak liczna grupa dzieci i ich rodziców nie poprzestała tylko na niedzielnej uroczystości, ale kontynuowała spotkania przez kolejne dni.

Czytanie, psalm, modlitwa powszechna w wykonaniu dzieci z II klasy.