Menu

Instalacja podłogowego ogrzewania w naszej Świątyni.


Na płycie betonowej położono folie zabezpieczającą przed wilgocią i ułożono styropian z ekranem.

Zalewanie płyty grzewczej z siatkami wtopionymi w specjalny beton.

Zbliża się godz. 19.00, a prace jeszcze trwają...

Maszyna urabiająca i podająca beton.