Menu

Msza św. polowa - 17.07.2011r.

Z racji prac związanych z założeniem instalacji podłogowego ogrzewania  w świątyni wszystkie Msze św.w niedzielę były sprawowane na palcu przykościelnym od strony wschodniej świątyni przy bocznym wyjściu z kościoła. Wczesnym rankiem przyszli parafianie i wynieśli 13 ławek z miejsca składowania i ustawili przy ołtarzu polowym. Wielu parafian po Mszy św. podchodzili i dziękowali za liturgię na świeżym powietrzu, bo czuli się jak na pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Wielkie wyrazy wdzięczności dla tych, którzy przygotowali plac celebry i po zakończonych Mszach św. posprzątali. Uwielbienie dla Boga za odpowiednią pogodę na czas naszej parafialnej inwestycji i za wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów.

Parafianie uczestniczący we Mszy św. o godz. 8.00.

W promieniach słońca i łaski Pana.

Kantorki Monika i Daria śpiewały psalm responsoryjny.

Ks.diakon Łukasz proklamuje słowa Świętej Ewangelii o dwóch siewcach.

Ks. Proboszcz w krótkiej homilii mówi o dwóch rzeczywistościach, które przechodzą przez serce każdego człowieka.

Prefacja.

Słowa konsekracji.

Wielka Doksologia.

Śpiew pieśni prowadziły Monika, Daria, Martika i Agnieszka.

Komunia Święta po przeciwnej stronie ołtarza.

"Takiej Mszy św. u nas jeszcze nie było", a Parafia istnieje od 2 maja 1972 roku. Takie słowa można wyczytać z rozmodlonych serc parafian.

Ks. diakon Łukasz rozdaje Komunię Świętą od strony południowo-wschodniej.

Przed Mszą św. o godz. 9.30.

Lektor Adam czyta słowo Boże.

Pod koniec Mszy św. o godz. 11.00.