Menu

Diakon Jewgienij Dźygar

W naszej parafii od 2 - 30 października br. odbył praktykę pastoralną

i uczył się języka polskiego ks. diakon Jewgienij Dźygar z Archidiecezji

Astana w Kazachstanie, gdzie arcybiskupem jest rodak z Inowrocławia

ks. abp Tomasz Peta.