Menu

Każde dziecko uczestniczące w I Roratach otrzymało książeczkę, aby wejść w tym Adwencie na drogę, którą Pan Bóg dla niego przygotował.

Droga Niebobusem do Betlejem....

Powoli trzeba się uczyć Dekalogu kierowcy Niebobusa.

Każdy kierowca zaprasza w swa podróż Anioła Stróża, Maryję Niepokalaną, św. Andrzeja, św. Mikołaja oraz potrafi dostrzec drugiego człowieka obok siebie.

Na drodze do Betlejem trzeba pokornym, opanowanym, dyskretnym no i rozmodlonym oraz robiącym dobre uczynki.

Ciągle należy zwracać uwagę na swojego ochroniarza, aby nie ulec złudzeniu i podszeptom kusiciela...

Oczywiście, że zaczynamy od przygotowania się do procesji światła z lampionami...

Każdy lampion inny i piękny w swoim rodzaju i wykonaniu...

Figurki Maryi Niepokalanej zostaną zabrane do domu przez dzieci, które robią dobre uczynki...

Wszyscy jak potrafimy tak śpiewamy pieśni adwentowe...

Każdy dialog buduje i umacnia jedność... wiarę...

Każdy chce coś od siebie powiedzieć, bo każdy kocha Maryję...

W kolejne Roraty uczymy się o potrzebie naprawy serc i sumień...

Jestem szczęśliwa, że mnie wylosowano...

Losujemy serduszka...

Ach co za dobre uczynki...

Ile radości z wylosowania Maryi...

O nawet Aniołka można wylosować...

I ministrant Szymon nawet wylosował...

Wspólna modlitwa na zakończenie... i Króluj nam Chryste!

Roraty

Każdy pragnie odebrać naklejkę do książeczki na podróż w Niebobusie.