Menu

Ciemnica i Grób Pański

Modlitwa z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym - Ciemnica.

Mama tłumaczy swej córce symbolikę dekoracji Grobu Pańskiego. 4 filary kwiatów doniczkowych to 4 Ewangeliści, 7 czerwonych świec w opakowaniach szklanych to 7 Sakramentów Św. i 7 darów Ducha Ś

Oto Maryja - pierwsza uczennica Chrystusa, zasłuchana i adorująca Boga. Z Miłosierdzia Bożego wyrasta Eucharystia, jak widzimy patrząc na dekoracje Grobu Pańskiego

Tłumy rozmodlone i odwiedzające Grób Pański.

On jest Bogiem i wszystko jest Mu poddane.... wraz z Nim będziemy w chwale i miłości, która wszystko przetrzyma.