Menu

Spotkanie ks.Bp Wojtusia z dziećmi - godz. 15.00

Powrót

Wizytacja kanoniczna 16.06.2012r.

Msza św. o godz. 12.00 dla osób starszych i chorych z rozdaniem zaświadczeń ukończenia Studium nad Małżeństwem i Rodziną, które będą posługiwać w Poradnictwie Rodzinnym w parafiach. Msza św. o godz. 17.00 z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania.

Powrót