Menu

Maryja jest wzorem mego zawierzenia Bogu, Tobie się oddaję, prowadź mnie do Jezusa.

Już teraz wiem, Komu zawierzyłem i bać się nie będę.

W Roku Wiary otwieram się na natchnienia Ducha Świętego.

14 maja, w dzień św. Macieja Apostoła ks. Piotr rozmawiał z dziećmi o tym kogo warto w życiu mieć za najważniejszego.

O być sportowcem po szczyty nieba...

My nawet znamy i lubimy piosenkarzy - dodaje Hania.

Chcę naśladować bł. Jana Pawła II - dodaje Oliwier.

Kacper mówi: wiem kto to jest Benedykt XVI.

O tak, my lubimy śpiewać... i czasami...

Zawsze liczy się rozsądek i zasłuchanie.

Skupienie na modlitwie po rzecz podstawowa. Wtedy Pan Bóg przemawia w sercu i duszy.

Już czuje się zmęczenie. Dzisiaj tyle lekcji było...

Aleks mówi: "Kocham Ciebie Jezu! Przyjdź do serca mego!

O, jakże i ja chcę tak ściśle zjednoczyć z Chrystusem.

Jezu bądź Królem w centrum mego serca.

Duchu Miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa.

Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał... dotknij mego serca - niech Twój Święty Duch ogarnie mnie.

Panie Jezu Tobie ufam i bać się nie będę.

"Stół Słowa" ozdobiony kwiatami.