Menu

Niedługo nasz kościół parafialny będzie miał 150 lat

O historii naszego kościoła można przeczytać na łamach książki Czesława Sikorskiego „Encyklopedia o zabytkach Inowrocławia”, s.360, wyd. 2002r. Jego obecny stan wynika z wieku budowli, jak i tego, że przez lata w Inowrocławiu wydobywano sól, a na koniec kopalnię zatopiono. Stężenie soli daje wykwity na ścianach, a rysy na nich moga wynikać z ruchu podnoszącego się gruntu (p. co sie dzieje z kościołem Zwiastowania NMP w Inowrocławiu ). Nasz kościół wymaga sporo pracy i środków, by przywrócić jemu dawną świetność. Wybudowany w 1863 roku, do 1945 użytkowany był przez gminę ewangelicką zamieszkującą Inowrocław. Potem został kościołem filialnym parafii Zwiastowania NMP, usamodzielnionym w 1965 roku przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tak wygladał kościół w 1902 roku

Pocztówka wydana w 1902 roku przez Dr. Trenker Co z Lipska.

Ocena stanu murów

Czerwona strzałka pokazuje uszkodzone elementy (ten naprawiono latem 2007)

Strażacy zebrali kosz luźnych cegieł i betonu

Co pod świątynią, czemu rysują sie mury - sprawdzili geolodzy we wrześniu 2007

Kościół posadowiono na żyznej ziemi, być może dawnych ogrodach klasztoru o.o. franciszkanów

Rysy nad oknami witrażowymi powstają przez posadowienie na niestabilnym podłożu, świątynia wymaga wzmocnienia posadzką ze zbrojonego betonu.

Chór pochyla się, bo spróchniały końcówki słupów nośnych, ale i zmurszała ceglana posadzka na których są wsparte.

Krzywizny chóru będą reperowane podczas podniesienia konstrukcji chóru, kiedy wylejemy nową posadzkę. Potrzebni są sponsorzy, którzy pomogą nam finansować te remonty. Każda druga niedziela miesiąca to niedziela inwestycyjna. Prosimy o ofiarność.