Menu

W uroczystość Objawienia Pańskiego 2014r. podczas Mszy św. o godz. 11.00 kolędy śpiewał Chór "Halka".

Towarzystwo Śpiewu "HALKA" (1923 - 2013)

Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem prowadzeni znakiem gwiazdy i słowem proroka Micheasza, a myśmy przybyli...

Zanim złożyliśmy dary, nowo narodzonemu Mesjaszowi złożyliśmy trud ufnego wędrowania

Bóg odsłania swe oblicze przed każdym, które dłonie są otwarte...

....... czoło zdolne do pochylenia, a serce gotowe do dziękczynienia i uwielbienia.

Kto śpiewa, żyje dwa razy...

Najpięniejsze kolędy...