Menu

60-lecie kapłaństwa Ks. Kanonika Tadeusza Gawrońskiego

Diamentowy Jubilat w asyście byłego i obecnego proboszcza.

Wielkiej zacności ks. Jan Maćkowiak przypomina sobie lata wikariuszowskie i współpracę z ks. Tadeuszem.

Ks. Jacek kontynuatorem zacnych prefektów.

Lektorzy przyszli do swojego jubilata, aby mu posłużyć i powspominać tamte dni.

Radek i Mateusz pamiętają czas przyjmowania do służby ministranta, dzisiaj idą z trybularzem.

Chwile serdecznej modlitwy i wzruszeń.

Ta parafia miała tylko tylu proboszczów przez 49 lat istnienia.

Od lipca 1965 roku przez 40 lat tutaj ks. jubilat pełnił posługę pasterską, jako rektor, administrator parafii i proboszcz. Dziękujemy za Twój trud włożony w budowanie Królestwa Bożego tu na Kujaw

Młodzież, rodzina i parafianie.

Siostra jubilata p. Anna i jej synowie z rodzinami.

"To ojciec naszej parafii" - choć zdrowie nam szwankuje jesteśmy - KOCHAMY GO BARDZO.

My choć jesteśmy z innej parafii, ale to był nasz proboszcze i dzisiaj tu jesteśmy.

Choć jedną pieśń pragniemy Ks. Jubilatowi zaśpiewać.

Towarzystwo św. Wojciecha zadowolone z obecności na takiej zacnej uroczystości.

Ks. Jan Maćkowiak w homilii wspomina lata wspólnej pracy w parafii.

... o z takim pasterzem pracować w parafii, to zaszczyt. Chwile miłych wspomnień.

Modlitwa Powszechna

W oczekiwaniu na procesję z darami.

Rodzina p. Kazimiery przygotowała i poniosła dary ofiarne, jako podziękowanie za lata pracy w parafii.

kwiaty z ogrodu p. Kazimiery i jej córki.

Wspólne uwielbienie Boga za dar takiego wspaniałego kapłana.

Sercem i modlitwą jesteśmy...

I Turzany i Komaszyce i parafianie z miasta - są wszyscy co dziękują Bogu za dar dobrego kapłana.

"Znak pokoju"

ks. proboszcz przekazuje znak pokoju rodzinie Jubilata.

Róże Różańcowe i ich sztandar.

"Ciebie Boga wysławiamy..."

Życzenia od Prezydenta Miasta.

Ks. Kanoniku "Tyś nam przypiął skrzydła do ramion" i do dzisiaj jesteśmy przy ołtarzu - to Twoja zasługa.

wojciechowe laudacje...

Rada Duszpasterska i Ekonomiczna Parafii.

Mieszkańcy Turzan...

Mama kleryka Daniela.

Apostolat Różańcowy

... och ten 1963 rok - "Dziękujemy"

Wyrazy wielkiej wdzięczności za duchowe poprowadzenie.

Pan Wójt Gminy Inowrocław wraz z Przewodniczącym Rady Gminy - dziękujemy za wielkie serce.

Z prośbą o cichą brewiarzową modlitwę.

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu. Pamiętamy kiedy to Ks. Kanonik święcił nam sztandar.

Ad multos annos!

"Jako nauczyciel, kapłan i pasterz wypełniałeś swoje posłannictwo w Chrystusowej winnicy" - mieszkańcy Komaszyc.

Dwa słowa wspomnień i życzeń.

Ojcze naszej parafii byłeś jak Doby Pasterz - dziękujemy i zapraszamy.

Jeden z materialnych i duchowych darów diamentowego jubileuszu.