Menu

Towarzystwo św. Wojciecha

Na procesji Bożego Ciała

Towarzystwo Świętego Wojciecha jest stowarzyszeniem publicznym mężczyzn - katolików Archidiecezji Gnieźnieńskiej, posiadającym kościelną, a także państwową, osobowość prawną i statut. Zostało powołane dekretem Księdza Prymasa Józefa Glempa z dnia 20 czerwca 1990 r. i zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Towarzystwo Świętego Wojciecha działa w archidiecezji gnieźnieńskiej od 1990 roku i obecnie liczy 350 braci. Od roku 2004 działa także w diecezji bydgoskiej. Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest Gniezno. Jednostkami organizacyjnymi są Regiony (jest ich pięć - Bydgoszcz, Gniezno, Kujawy. Krajna. Pałuki) i Koła. Koło musi liczyć minimum pięciu braci - jak nazywa się członków Towarzystwa, którzy dzielą się na: zwyczajnych, tytularnych, wspierających i honorowych. Członkami towarzystwa mogą być jedynie żonaci mężczyźni z nieposzlakowaną przeszłością. Ponadto muszą być osobami serdecznymi i wrażliwymi. Cele towarzystwa są trojakie:

  • kult 
  • formacja
  • reprezentacja.

Pomagają w kościele jako np. lektorzy. Są łącznikami pomiędzy księżmi i wiernymi. Podczas uroczystych Mszy św. ubrani są w charakterystyczne granatowe płaszcze - peleryny.