Menu

Parafialna Caritas

Caritas to organizacja zajmująca się pomaganiem potrzebującym. Rozdzielają żywność, odzież, przygotowują wyprawki szkolne. Członkowie parafialnej Caritas to:

pani Maria Fabiszak

pani Jadwiga Fibig

pani Bogumiła Pniewska

pani Bożena Skonieczka

pani Katarzyna Urbańska

Kryteria korzystania pomocy z parafialnej Caritas

Z pomocy naszej parafialnej Caritas można korzystać pod kilkoma warunkami (dane na 2011 rok):

 

1. Pomoc dotyczy tylko mieszkańców naszej parafii.

2. Wypełnić należy druk do pobrania z Caritas w środy od 16.00 -17.00.

3. Osoby ubiegające się o  pomoc muszą przedstawić zaświadczenie o nie pobieraniu pomocy żywnościowej z innych źródeł np. MOPS (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

4. Zaświadczenie o zarobkach lub z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego bez prawa do zasiłku.

5. Dochód osoby samotnej nie może przekraczać 660 PLN na miesiąc, a dochód w rodzinie 540 PLN na osobę na miesiąc. Do dochodu nie liczymy stypendiów i zasiłków rodzinnych.