Menu

Niedziela Palmowa 16 III 2008

Przed Mszą św. księża i ministranci poszli pod chór, gdzie odczytano fragment ewangelii o tryumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy

Czytanie fragmentu Pisma Św. o wjeździe do Jerozolimy

Ksiądz proboszcz zaczyna święcić palmy wielkanocne

Święcenie palm wielkanocnych

Święcenie palm wielkanocnych

Początek procesji

Procesja idzie ulicami wokół kościoła

Za ministrantami szły dzieci z palmami

Ciąg dalszy procesji dzieci

Procesja z palmami

Palmę wielkanocną z ołtarza niesie ksiądz proboszcz

Procesji ciąg dalszy

Procesja przechodzi wokół naszego kościoła.

Rodzice pilnują małe dzieci aby nie wpadły pod jeżdżące samochody.

Obok ks. proboszcza idzie kleryk Waldek, który przyjechał głosić kazanie podczas nabożeństwa Gorzkich Żali.

Procesja wraca do kościoła.

Kolejni wierni w procesji.

Wracamy do kościoła, część starszych osób została podczas procesji w ławkach.

Powrót, i za chwilę zacznie się Msza św.

Nasi parafianie podczas Mszy św. o godzinie 11.00.

Czytanie z podziałem na role opisu Męki Pańskiej. Ta niedługa chwila od procesji ze śpiewem "Chrystus wodzem..." do czytania o męce, pokazuje jak blisko jest od chwalenia Ciebie do zdrady przez grzech, Panie.