Menu

Triduum Paschalne 2008

Poniżej zdjęcia z Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty, czyli z Triduum.

Wielki Czwartek jest szczególnym dniem w liturgii Kościoła – wspomnieniem i pamiątką ustanowienia dwóch sakramentów - kapłaństwa i Eucharystii. To szczególna okazja, aby podziękować Bogu za wszystkie powołania kapłańskie, oraz by okazać wdzięczność księżom za to, że odpowiedzieli na głos Pana.

Wielki Piątek rozpoczęliśmy w naszym kościele adoracją Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Po Drodze Krzyżowej adorację w ciemnicy prowadzili członkowie różnych róż Żywego Różańca. Rozpoczęliśmy Nowennę Do Bożego Miłosierdzia, która będzie trwała do Niedzieli Miłosierdzia, czyli do pierwszej niedzieli po Wielkanocy.
Wielka Sobota w naszym kościele to od rana adoracja przy Grobie Pańskim. Co prawda trudno było o chwilę ciszy - bo i ciemnicę trzeba było rozebrać, i co godzinę było święcenie potraw. Dzieci odpowiadały co symbolizuje chleb, baranek itd. Na zdjęciach święcenie pokarmów o godzinie 15.00.
Kulminacją Triduum Paschalnego jest Wigilia Paschalna w Wielką Noc Zmartwychwstania Chrystusa, która rozpoczęła się o godz. 21.00.
Liturgia Wielkiej Nocy składa się z liturgii światła, czytania Słowa Bożego, liturgii chrzcielnej z odnowieniem przyrzeczeń chrztu świętego i liturgii Eucharystycznej. Te podniosłe i uroczyste obrzędy Wielkiej Nocy zakończyła procesja rezurekcyjna.

Wielki Czwartek 20 III 2008

Początek Mszy św. w Wielki Czwartek

Przed czytaniem Ewangelii.

Trwa Msza św. sprawowana na pamiątkę ostatniej wieczerzy w Wieczerniku.

Nasi księża w komplecie, tj. ks. kanonik T. Gawroński, ks. proboszcz P. Kotowski, ks. R. Goździcki.

W Wielki Czwartek przyjmowaliśmy Komunię św. pod dwoma postaciami.

Na pamiatkę uwięzienia Pana Jezusa przygotowaliśmy ciemnicę. Do niej za chwilę procesyjnie powędrują z tabernakulum wszystkie kielichy z Komunią św.

Dwie małe dziewczynki ze świecami - Agatka i Antonina - przyjęły w Wielki Czwartek swoją I Komunię św.

Wielki Piątek 21 III 2008

Od rana adoracja Pana Jezusa uwięzionego w ciemnicy.

Droga Krzyżowa w ranek Wielkiego Piątku.

W ciągu roku rzadko spoglądamy na obrazy drogi krzyżowej w naszym kościele.

Droga Krzyżowa w Wielki Piątek.

Po Drodze Krzyżowej adorację i modlitwę różańcową prowadzili członkowie Żywego Różańca.

Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej

Ostatnie wskazówki przed liturgią dla ministrantów i lektorów daje ks. Robert.

Początek Liturgii Męki Pańskiej.

Czytanie z podziałem na role opisu Męki Pańskiej.

Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem.

Oto drzewo Krzyża.

Adoracja Krzyża.

Adoracja Krzyża.

Adoracja Krzyża przez ministrantów i lektorów.

Adoracja Krzyża przez parafian.

Ministranci nakrywają ołtarz obrusem.

Trwa adoracja Krzyża.

Ks. kanonik przenosi Ciało Pana Jezusa do Grobu Pańskiego.

Koniec procesji z Ciałem Pana Jezusa.

Ks. proboszcz odbiera z rąk ks. kanonika okryte welonem Ciało Pana Jezusa.

Ciało Pana Jezusa ks. Robert ustawia wysoko, by wszyscy wierni w Wielką Sobotę łatwo mogli je dostrzec nad Grobem Pańskim.

Wielka Sobota 22 III 2008

Od rana wierni modlą się przy Grobie.

Wielka Sobota 22 III 2008 - Święcenie potraw.

Święcenie potraw o godzinie 15.00.

Święcenie potraw o godzinie 15.00.

Święcenie potraw o godzinie 15.00.

Święcenie potraw o godzinie 15.00.

Święcenie potraw o godzinie 15.00.

Święcenie potraw o godzinie 15.00.

Święcenie potraw o godzinie 15.00, potem była Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Wielka Sobota 22 III 2008 - Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Początek Liturgii Światła - ta noc to czuwanie na cześć Pana (Wj 12, 42).

Po poświęceniu ognia, ks. proboszcz zaznaczając litery na paschale mówił słowa: Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega, do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Umieszczając pięć symbolicznych gwoździ, w formie krzyża, ksiądz mówił: Przez swoje święte rany, jaśniejące chwałą, niech nas strzeże, i zachowuje, Chrystus Pan. Amen.

Zapalając paschał od nowego ognia kapłan mówi: Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.

Światło Chrystusa. Wierni trzymając zapalone świece, powinni być podobni do ludzi, którzy czekają na powrót swojego Pana, aby jak powróci - zastał ich czuwających i zaprosił do swego stołu.

Światło Chrystusa i Agata, która przyjęła I Komunię Św. w Wielki Czwartek.

Światło Chrystusa i Antonina w pierszokomunijnym stroju wyglądająca za kapłanem niosącym paschał.

Ks. proboszcz stawia nowy paschał przed ołtarzem.

Za chwilę ksiądz odśpiewa Orędzie wielkanocne.

Panowie z Towarzystwa Św. Wojciecha.

Podczas śpiewania Orędzia, wszyscy stoją trzymając zapalone świece.

Nasi księża.

Pan Piotr, kościelny, zapala od ognia paschału świece na ołtarzu.

Podczas naszej Liturgii Chrzcielnej był i chrzest, i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Ksiądz proboszcz zanurza koniec paschału w wodzie święconej.

Po Litanii do Wszystkich Świętych - Chrzest.

"Prosimy Cię, abyś tych wybranych odrodził przez łaskę chrztu świetego, wysłuchaj nas, Panie."

Lektor Jakub czyta komentarz, a reszta lektorów w tym czasie roznosi ogień.

Lektorzy niosą ogień z ołtarza.

Panie z pocztu sztandarowego.

Poświęcenie podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Początek Liturgii Eucharystycznej.

Liturgia Eucharystyczna - czyta ks. kanonik Tadeusz Gawroński.

Za chwilę zacznie się procesja z Najświętszym Sakramentem.

Rozpoczyna się procesja rezurekcyjna - uroczyste ogłoszenie zmartwychwstania Chrystusa i wezwanie całego storzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego.

Wielka Noc - Procesja Rezurekcyjna.

Procesja rezurekcyjna.

Procesji rezurekcyjnej ciąg dalszy.

Procesja rezurekcyjna.

Procesja rezurekcyjna.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Sztuczne ognie na zakończenie uroczystości.