Menu

Nasi duszpasterze

Franciszkanie:

o. Daniel Pliszka - proboszcz i gwardian

                                                           

 o. Tomasz Witosławski - wikariusz parafii

 

 

                                             

                                             

 

 

W parafii pracowali wcześniej:

Pierwszy proboszcz, wieloletni duszpasterz parafii, ks. kanonik Tadeusz Gawroński pracował w parafii od 1965 do 2005 roku. Święcenia kapłańskie 27 V 1954, imieniny 28 X.

 Następcą ks. kan. T. Gawrońskiego był ks. Piotr Kotowski, który pracował jako proboszcz w parafii od 29 czerwca 2005 do 31 grudnia 2010. Święcenia kapłańskie 30 V 1987, imieniny 29 VI. Obecnie proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie. Następcą ks. P. Kotowskiego był ks. Rafał Wnuk, który pracował jako proboszcz w parafii od 01 stycznia 2011 do 21 lutego 2015. Święcenia kapłańskie 1VI 1985, imieniny 29 IX. Obecnie proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Margoninie. 

Następcą ks. Rafała Wnuka był ks. Sławomir Rydz, który pracował w parafii od 22 II 2015r. do 26 sierpnia 2016r.