Menu

 

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2009


 1. Nasza parafia liczy 3790 mieszkańców stan na dzień 30.01.2010 r. (przed rokiem – 3898 (w tym roku o 108 osób mniej).

 2. Chodząc w tym roku po kolędzie pukaliśmy do 1499 mieszkań. Z tej liczby nie przyjęto nas w 404 mieszkaniach (347 było zamkniętych, a w 57 odmówiono przyjęcia kolędy). Z tego wynika, że kolędę przyjęło ok. 73% rodzin naszej parafii (o 2% mniej niż przed rokiem).

 3. W naszej parafii mieszka 279 osób samotnych, co stanowi ponad 7%.

 4. Wśród goszczących nas parafian spotkaliśmy 111 osób bezrobotnych (o 27 osób więcej niż przed rokiem).

 5. W parafii mieszka 158 par żyjących w związkach niesakramentalnych (przed rokiem 144 pary), z czego 70 par nie ma prawnych przeszkód do zawarcia małżeństwa sakramentalnego (46 – k.c. bez przeszkód, 24 – wolne związki). Szczególnie niepokoi wzrastająca liczba związków nie mających przeszkód do sakramentalnego małżeństwa – w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost o 12 par.

 6. Chrzty: 2009 r. – 30 (2008 – 44). Spośród 30 ochrzczonych dzieci, 11 pochodzi ze związków niesakramentalnych.

 7. Pogrzeby: 2009 r. – 45; w tym 23 osoby zmarły bez sakramentów (2008 – 42 pogrzebów, bez sakr. 19 osób).

 8. Śluby: 2009 r. – 13 (2008 – 21).

 9. I Komunia św.: 2009 r. – 42 (2008 – 42, 1995 – 62).

 10. Bierzmowanie: 2009 r. – 34 (2008 – 38; 2007 – 52)

 11. Posługa u chorych: co miesiąc z wyjątkiem wakacji (obecnie 43 chorych i starszych).

 12. Udział w niedzielnej Mszy św. (11.10.2009 r.):

  1. Obecne były 1004 osoby, co stanowi 32,2% zobowiązanych (w 2008 r. - 1057 osób - ok. 36,14% zobowiązanych) – spadek mógł być spowodowany remontem kościoła;

  2. Komunia św.: 381 osób (ok. 38% obecnych na Mszy św.) (w 2008 r. - 396 osób - ok. 37,5% obecnych na Mszy św.);

 13. Duszpasterstwo w 2009 r.:

  1. realizacja programu duszpasterskiego „Otoczmy troską życie”

   • 47 osób podjęło duchową adopcję dziecka poczętego;

   • parafię nawiedziły relikwie św. Joanny Beretty Molli;

   • Parafialny Zespół „Caritas” pomagający potrzebującym oprócz paczek świątecznych oraz używanej odzieży rozdał 28 ton żywności otrzymanej z „Caritas” Archidiecezji Gnieźnieńskiej;

  2. inicjatywy związane z Rokiem św. Pawła:

   • na Roratach realizowany był program zapoznający dzieci z osobą Apostoła Narodów i z jego pismami;

   • zorganizowano parafialną pielgrzymkę do inowrocławskiej bazyliki Imienia NMP, która była kościołem odpustowym związanym z rokiem św. Pawła;

   • w maju była zorganizowana pielgrzymka do Rzymu, której uczestnicy uczestniczyli we Mszy św. w bazylice św. Pawła.

  3. w maju z udziałem ks. Abp. Henryka Muszyńskiego odbyła się uroczystość związana z 55 rocznicą święceń kapłańskich ks. kan. Tadeusza Gawrońskiego;

  4. dzieci I – komunijne z rodzicami uczestniczyły w pielgrzymce na Jasną Górę;

  5. ks. Robert zorganizował wycieczkę dla ministrantów, lektorów i zespołu parafialnego na Kaszuby;

  6. w czerwcu ks. Robert Goździcki zakończył 8 – letnią pracę w naszej parafii i przeszedł na probostwo w Kwieciszewie; wikariuszem w naszej parafii został mianowany ks. Hubert Wiśniewski;

  7. w dniu odpustu parafialnego został zorganizowany festyn;

  8. przedstawiciele młodzieży i osób dorosłych uczestniczyli w rekolekcjach organizowanych przez Archidiecezję;

 14. Spostrzeżenia dotyczące przygotowania do sakramentów:

  1. Chrzest: może być udzielony dziecku, którego rodzice i chrzestni gwarantują katolickie wychowanie (inaczej byłoby to marnowanie łaski Bożej); jeśli duszpasterz ma poważne wątpliwości co do katolickiego wychowania dziecka, może odmówić chrztu. Po raz kolejny przypominam, że chrzestni muszą być ludźmi praktykującymi i żyjącymi zgodnie z zasadami wiary, dlatego prosimy, aby na chrzestnych wybierać takie osoby, które sprostają temu wymaganiu.

  2. I Komunia św. i bierzmowanie: po uroczystości I Komunii św. ponad połowa zarówno dzieci jak i rodziców przestaje chodzić do kościoła i pojawiają się dopiero przed bierzmowaniem. Po bierzmowaniu taki sam procent młodzieży też przestaje wypełniać praktyki religijne, a w kościele pojawiają się tylko okazjonalnie. Należałoby się zastanowić, czy takie traktowanie tych sakramentów nie jest marnowaniem łaski Bożej. Na kolędzie zauważyłem też niepokojącą tendencję unikania sakramentu pokuty przez młodzież przygotowującą się do bierzmowania.

  3. Małżeństwo: niepokoi wciąż rosnąca liczba związków niesakramentalnych, które nie mają kanonicznych przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa (są stanu wolnego). Trzeba jasno powiedzieć, że dla człowieka wierzącego jest to świadome trwanie w grzechu nieczystości oraz pozbawianie siebie łaski Bożej. Przypominam również, że obecnie przygotowanie do małżeństwa odbywa się zarówno w ramach lekcji religii w szkole jak i na spotkaniach w parafii przez cały okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Proszę rodziców, aby zainteresowali się, czy ich dzieci uczestniczą w spotkaniach katechizacji przedmałżeńskiej w parafii.

  4. Sakrament chorych: przypominam, że namaszczenie nie jest sakramentem umierających, ale chorych, tzn. sakramentem, który ma umocnić i pokrzepić osobę chorą lub zmagającą się z niedogodnościami wieku we wszystkich cierpieniach. Rodzina chorego powinna zatroszczyć się nie tylko o pomoc medyczną, ale także o sakrament chorych i Komunię św. dla bliskiej chorej osoby. Połowa zmarłych w minionym roku nie przystąpiła przed śmiercią do sakramentów, a to świadczy o niskiej świadomości w tej dziedzinie.

 15. Plany duszpasterskie na 2010 r.:

realizowanie tegorocznego programu duszpasterskiego „Bądźmy świadkami Miłości”:

 • już została wprowadzona kolejna godzina adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy I piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. (aby świadczyć o Miłości, trzeba jej doświadczyć, a jej źródłem jest Jezus obecny w Eucharystii);
 • duchowa adopcja dziecka poczętego (w marcu);
 • będzie podjęta próba stworzenia parafialnego wolontariatu;
 • dla ministrantów, lektorów i młodzieży zaangażowanej w życie parafii będzie zorganizowany wyjazd tematycznie związany z hasłem obecnego roku duszpasterskiego.

ważne wydarzenia czekające parafię w 2010 r.:

  1. Bierzmowanie: 12 kwietnia o godz. 18.00;

  2. I Komunia św.: 9 maja o godz. 11.00;

  3. Msza św. dla chorych z sakramentem namaszczenia: w maju;

  4. święcenia kapłańskie naszego parafianina, diakona Radosława Tuszyńskiego 22 maja w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie i Msza św. Prymicyjna w naszym kościele 23 maja o godz. 12.15 (planowana jest parafialna pielgrzymka autokarowa na święcenia do Gniezna).

16. Inwestycje przeprowadzone w parafii w 2009 r.:

 • Dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego została podjęta ważna inwestycja: wykonano podwaliny i fundamenty podtrzymujące konstrukcję chóru oraz płytę żelbetową pod posadzkę na nowych fundamentach. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 229.000 zł., z czego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego wynosiła 90.000 zł., z Gminy Inowrocław 3000 zł., a wkład własny parafii: 136.000 zł.
 • W minionym roku rodzice dzieci pierwszokomunijnych ufundowali profesjonalny odkurzacz do sprzątania kościoła, rodzice młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania – ornat eucharystyczny, członkowie Żywego Różańca – ornat wielkanocny, a jedna z rodzin – obrus na ołtarz.
 • Zostały zakupione kolejne potrzebne szaty liturgiczne.
 • Na plebanii zostały wymienione kolejne cztery okna.

17. Plany inwestycyjne na najbliższy rok.

 • Wykonanie płyty żelbetowej na pozostałej części podłogi kościoła (koszt: 49.500 zł.) - inwestycja będzie uzależniona od dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (został złożony wniosek na dotację w wysokości 39.000 zł.).
 • Kolejny etap restauracji organów (koszt: 121.000 zł.) - inwestycja uzależniona od dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (został złożony wniosek na dotację w wysokości 85.000 zł.).

18. Finanse parafii:

 • po ubiegłorocznych pracach budowlanych parafia posiada zadłużenie na kwotę 25.000 zł.;
 • zrealizowano zobowiązania finansowe za 2009 r. na rzecz Archidiecezji i na cele kościelne;
 • Roczne zobowiązania finansowe naszej parafii na rzecz Archidiecezji i na cele kościelne wynoszą 14.647,97, a na Seminarium 3.510,00 zł. (ofiary zbierane na Seminarium jesienią 2009 r. wyniosły 1.213,00 zł.)
 • Jesienią były zbierane ofiary na zakup oleju opałowego do ogrzewania kościoła, które wyniosły 5.091 zł. W listopadzie zakupiliśmy 2.000 litrów oleju za kwotę 4.660 zł. Z powodu silnych mrozów przed dwoma tygodniami zaistniała konieczność dokupienia kolejnych 2 tys. litrów za kwotę 4.900 zł (przed tygodniem zebraliśmy na ten cel 1.000 zł.).

19. Podziękowania:

 • ks. Robertowi i ks. Hubertowi za ofiarną pracę;
 • członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej za wszelką pomoc i inicjatywę;
 • Towarzystwu św. Wojciecha za ofiarną pomoc;
 • paniom prowadzącym Punkt dla Osób Poszukujących Pracy oraz korepetycje dla dzieci, a także członkom Parafialnego Zespołu „Caritas”, panom wożącym z Gniezna dary do Punktu „Caritas”, nadzwyczajnym szafarzom Komunii św., doradcom Poradnictwa Rodzinnego i osobie prowadzącej stronę internetową parafii za całkowicie bezinteresowną pracę;
 • członkom Żywego Różańca za modlitwę i życzliwość;
 • tym, którzy zaangażowali się w działalność innych grup duszpasterskich;
 • wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali inicjatywy duszpasterskie w naszej parafii;
 • klerykom, młodzieży, ministrantom i lektorom, parafialnej scholi, panu kościelnemu, panu organiście;
 • firmie stolarskiej naszych parafian za przeróbkę ławek i właścicielowi firmy, w której były przechowywane w czasie remontu kościoła;
 • wszystkim Parafianom i sympatykom naszego kościoła za życzliwość, zainteresowanie życiem parafii, za złożone ofiary i za wszelką pomoc zarówno duchową jak i materialną.