Menu

Wielki Czwartek - pamiątka Ostatniej Wieczerzy

Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Tego dnia w godzinach porannych kapłani gromadzą się w katedrach całego świata, by odnowić przyrzeczenia ze święceń. W czasie tej Mszy św. biskup poświęca oleje, które przez cały rok będą używane do namaszczenia przy udzielaniu sakramentów. Wieczorem we wszystkich kościołach odbywa się uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. W naszym kościele rozpoczęła się ona o godz. 18.00. Podczas Mszy. św. dwoje dzieci, przygotowywanych do Eucharystii przez rodziców po raz pierwszy przyjęło Komunię św. Po Mszy św. przenieśliśmy Najświętszy Sakramentu do tzw. ciemnicy. Adoracja trwała do godz. 22.00. Poniżej zdjęcia z uroczystości.

Powitanie dzieci przystępujących do I Komunii w Wielki Czwartek.

Wierni przed Mszą św.

Procesyjne wejście do kościoła.

Procesyjne wejście do kościoła.

Ostatnie dzwonki, za chwilę "dzwonić" będą tylko drewniane kołatki.

Ks. Hubert głosi Ewangelię.

Kazanie wygłasza ks. proboszcz Piotr.

Modlitwę powszechną czyta kleryk Daniel.

Komentarze czyta Jakub, kiedyś lektor, teraz już student Politechniki Rzeszowskiej.

Lektor i ministranci ubierają ołtarz.

Procesja z darami od członków Żywego Różańca (od lewej reprezentanci Turzan, Komaszyc i Inowrocławia).

Procesja z darami od dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

Procesja z darami od dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

Od lewej ks. Hubert, ks. Piotr, ks. kan. Tadeusz.

Pierwsza komunia Julii.

Pierwsza komunia Szymona.

Podziękowania dla naszych kapłanów w dniu ich święta.

Rodzice zapalają świece na chwilę przed procesją.

Puste tabernakulum. Najświętszy sakrament czeka na przeniesienie do "ciemnicy".

Za chwilę ruszy procesja do "ciemnicy".

Procesja z Najświętszym sakramentem.

Dzieci pierwszokomunijne przed tymczasowym miejscem przechowywania Najświętszego sakramentu.

Życzenia po Mszy św.