Menu

Kościół Domowy

Kościół Domowy to wspólnota dla małżeństw. Domowy Kościół jest integralną częścią Ruchu Światło-Życie przeznaczoną dla małżeństw. Jest to owoc poszukiwań Założyciela - ks. Franciszka Blachnickiego formacji dla chrześcijan realizujących swe powołanie w małżeństwie. Gdy rozrosły się oazy dla dzieci i młodzieży założyciel szybko odkrył naglącą potrzebę opracowania takiej formacji, która co do formy, treści i duchowości odpowiadałaby potrzebom i możliwościom rodzin. Po spotkaniu z ruchem „Equipes Notre Dame” ks. Franciszek odkrył zbieżność celów i metod. Tam spotkał to, co można nazwać „duchowością małżeńską”. Wykorzystał zatem to doświadczenie przeszczepiając je i dostosowując do gruntu Polskiego. W ten sposób w 1973 r. po raz pierwszy w Krościenku nad Dunajcem przeżyły swe 15-dniowe rekolekcje pierwsze małżeństwa.

 

W naszej parafii istnieją dwa tzw. kręgi, którego członkowie spotykają się raz w miesiącu z prowadzącym krąg kapłanem. Członkowie pogłębiają swoją religijność przez codzienną lekturę Pisma Św. i modlitwę rodzinną i małżeńską, comiesięczny tzw. dialog małżeński oraz coroczne rekolekcje dla całych rodzin, tj. małżonków z dziećmi.