Menu

Parafialna procesja w oktawie Uroczystości Bożego Ciała 06.06.2010

Ponieważ od kilku lat w Uroczystość Bożego Ciała odbywa się procesja "miejska", pomiędzy parafiami, dopiero w niedzielę poszliśmy w procesji parafialnej. Jak to podkreślał ks. kanonik Tadeusz Gawroński, po raz pierwszy od 44 lat procesja poszła nową trasą, aż na osiedle Piastowskie, gdzie na końcu ul. Mieszka I był ostatni z czterech ołtarzy. Poniżej zdjęcia z niedzielnej procesji. Prócz nowej trasy, innych miejsc ustawienia ołtarzy, zwracał uwagę obraz z bł. ks. Jerzym Popiełuszko. Bo równocześnie w niedzielę, w Święto Dziękczynienia,  w Warszawie odbywały się uroczystości beatyfikacyjne ks. Jerzego.

Procesyjne wejście dzieci obchodzących rocznicę przyjęcia I Komunii Św.

Kapłani celebrujący Mszę św.

Dzieci obchodzące rocznicę I Komunii przypominają o tym wydarzeniu.

Modlitwa powszechna.

Nasza służba liturgiczna.

Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Wierni licznie przyjmują Ciało Chrystusa.

Tym razem dziewcząt sypiących kwiatki jest więcej niż w dni powszednie.

Ks. Proboszcz niesie monstrancję do pierwszego ołtarza.

Rusza procesja, w tym roku w przeciwnym kierunku, i dodatkowo nową trasą.

W procesji niesliśmy podobiznę bł. ks. Jerzego Popiełuszko, którego beatyfikacja równocześnie odbywała się w Warszawie.

Krótkofalowiec? Radiotelegrafista? Jakub niesie nagłośnienie pożyczone dzięki uprzejmości pp. Matuszaków.

Pierwszy ołtarz w bramie kamienicy przy ul. Kilińskiego 7.

Ks. Radosław Tuszyński w drodze od pierwszego do drugiego ołtarza.

Nad bezpieczeństwem procesji i jej przebiegiem czuwały siły policyjne.

Policjantka z drogówki zatrzymała ruch na skrzyżowaniu ul. Św. Ducha i Andrzeja.

Na pierwszym planie z mikrofonem pan Leszek, organista w naszej parafii.

Uczestnicy procesji idą ul. Św. Ducha.

Baldachim nad ks. Radosławem trzymają panowie z Towarzystwa św. Wojciecha.

Ustrojone okna na trasie procesji.

Drugi ołtarz przy ul. Św. Ducha 54.

Do kolejnego ołtarza niesie monstrancję ks. Hubert Wiśniewski.

Trzeci ołtarz przy sklepach u zbiegu ulic Św. Ducha i Cegielnej.

Ostatni odcinek procesji parafialnej - Ciało Chrystusa niósł ks. kan. Tadeusz Gawroński.

Tymi ulicami procesja Bożego Ciała szła po raz pierwszy.

Ołtarz czwarty, przy bloku, ul. Mieszka I 14.

Końcowe błogosławieństo, którego udziela wiernym ks. Proboszcz Piotr Kotowski.