Menu

Ks. Proboszcz Piotr Kotowski

Dekretem Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Metropolity Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski ks. proboszcz Piotr Kotowski z dniem 1 stycznia 2011 r. zostaje mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie. Od 1 listopada do 31 grudnia 2010 r. będzie pełnił obowiązki administratora tej parafii z wszystkimi uprawnieniami przysługującymi proboszczowi. Poniżej słowa ks. P. Kotowskiego komentujące tę sytuację, jakie wygłosił podczas niedzielnej Mszy św:

Tę decyzję przyjmuję jako wolę Bożą wyrażoną poprzez mojego biskupa, na którym spoczywa obowiązek troski o całą Archidiecezję.

            Ta zmiana dokonywana jest w nietypowym terminie, ale taka była potrzeba. Obecny proboszcz parafii w Trzemesznie jest poważnie chory, co uniemożliwia dalsze kierowanie przez niego parafią. Dlatego też, będąc jeszcze do końca roku proboszczem naszej parafii, od 1 listopada będę jednocześnie kierował parafią w Trzemesznie jako jej administrator. To będzie wymagało mojej obecności zarówno w jednej jak i drugiej parafii. Obiecuję, że dołożę starań, aby te dwa zadania wypełnić jak najlepiej.

            Decyzja o pozostawieniu mnie na stanowisku proboszcza naszej parafii do końca roku jest związana z pracami remontowymi. Zobowiązuję się do tego, by doprowadzić do końca i rozliczyć wszystkie prace zaplanowane na obecny rok.

            Proszę wszystkich o modlitwę, abym jak najlepiej wywiązał się ze zleconych mi obowiązków, a tym samym wypełniał wolę Bożą i realizował moje powołanie. Módlmy się też o to, by następny proboszcz naszej parafii, który jeszcze nie jest znany, był kapłanem według serca Bożego.