Menu

Dzień skupienia szafarzy nadzwyczajnych archidiecezji Gnieźnieńskiej 11.12.2010

W naszej parafii posługuje dwóch szafarzy nadzwyczajnych. Doroczny dzień skupienia szafarzy nadzwyczajnych odbył się w tym roku w Gnieźnie, w sobotę 11 grudnia. Szafarze wraz z ich opiekunem ks. kan. dr Franciszkiem Jabłońskim skorzystali z gościny Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Mimo niesprzyjającej aury, z różnymi przygodami związanymi z podróżą w śnieżycę dotarło na spotkanie prawie 50 panów ze wszystkich stron diecezji. W tej liczbie było 5 kandydatów przygotowujących się do otrzymania z rąk biskupa misji na bycie szafarzem nadzwyczajnym eucharystii. Szafarze nadzwyczajni pomagają w parafiach w rozdawaniu komunii św. podczas dużych zgromadzeń wiernych, np. Mszy św. w niedziele i święta. Zanoszą także komunię św. chorym i starszym osobom, nie mogącym samodzielnie dotrzeć do kościoła.

Wracając do dnia skupienia – rozpoczął się on od spotkania z opiekunem, który mówił m.in. o nowym programie duszpasterskim na najbliższe trzy lata. Potem wykład o komunii z Bogiem i bliźnimi, niuansach liturgii wygłosił ks. Krzysztof Stawski, który ostatnio zajmuje się naszą diecezjalną CARITAS jako nowy dyrektor. Po wykładzie Mszę św. w seminaryjnej kaplicy Zwiastowania odprawił i kazanie głosił opiekun szafarzy nadzwyczajnych ks. kan. dr Franciszek Jabłoński. Niespodzianką była obecność kleryków w kaplicy, którzy to młodzi (na tle szafarzy) ludzie służyli do Mszy św. Na zakończenie Mszy św. głos zabrali klerycy seminarium, m. in. kleryk Krystian Piekuciński z Pyzdr. Zajmuje się on ogniskiem misyjnym w PWSD i mówił o powołaniach misyjnych. Spotkanie organizacyjne po Mszy św. trwało około pół godziny i kilka minut po 14 jedliśmy razem z klerykami obiad w ich stołówce. Byli tam obecni także „nasi” klerycy, z parafii św. Krzyża; Łukasz i Daniel. Następne spotkanie, rekolekcyjne, odbędzie się na wiosnę, w Wielkim Poście. Poniżej kilka zdjęć ze spotkania.

Ks. dr. Franciszek Jabłoński na wykładzie dla szafarzy nadzwyczajnych.

Wykład prowadzi ks. Krzysztof Stawski.

Ustalenia przed Mszą św., od lewej ks. dr Franciszek Jabłoński i prezes szafarzy Wacław Gieburowski z Wrześni.

Szafarze nadzwyczajni w seminaryjnej kaplicy Zwiastowania.

Tym razem do Mszy św. służyli nie szafarze, ale klerycy seminarium.

Kazanie głosił ks. dr Franciszek Jabłoński.

Trwa Msza św. w kaplicy Zwiastowania.

Komunia św. pod dwoma postaciami na Mszy św. w kaplicy.

O wspieraniu powołań misyjnych modlitwą opowiada kleryk Krystian Piekuciński.

Pamiątkowe zdjęcie w kaplicy.

Sprawy organizacyjne, Sebastian notuje dane potrzebne do legitymacji szafarza.

Ostatnie wskazówki i uwagi, za chwilę idziemy na wspólny obiad.

Modlitwa przed obiadem.